Dünyanın Bilinen En Eski Medeniyetleri

Dünyanın Bilinen En Eski Medeniyetleri

İnsalık tarihinin bilinen ilk uygarlığı Mezopotamya’dır. Bu yazımızda Dünyanın bilinen en eski medeniyetleri nelerdir anlatacağız.

Dünyanın Bilinen En Eski Medeniyetleri

Eski uygarlık kavramının oluşmasındaki temel neden tüm medeniyetlerin çeşitli yönler açısından birbirine göre farklı olmasıdır. Medeniyetler kentsel, tarımsal, kültürel, toplumsal, ekonomik açıdan diğer medeniyetlerden farklıdır.

Eski medeniyetlerin büyük bölümü göçebe yaşam sürdüklerinden dolayı bu medeniyetler sadece ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan değerlendirilmektedir. Özellikle medeniyetler arasında yazının çok geç kullanılmaya başlanması medeniyetler hakkında çok eski zamanlara ait bilgilerinin ulaşılmamasına neden oluyor.

İlk uygarlıklar bugün Ortadoğu denilen bölgenin içerisinde kalan Mezopotomya ve Bereketli Hilal bölgelerinde kurulmaya başlandı. Bereketli Hilal, doğuda Basra Körfezi, kuzeyde Harran ve batıda Mısır arasında kalan ve çoğunlukla çölden oluşan Arap yarımadasının kuzeyindeki bölgeye verilen isim. Tarihte ilk olarak sistemli tarım faaliyetleri, yabani buğdayın evcilleştirilmesi ile bu bölgede yapılmaya başlanmıştır.

Mezopotamya

Mezopotamya Toros Dağlarından Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kalan bölgeye verilen isimdir.

Dünyanın Bilinen En Eski Medeniyetleri
Mezopotamya

Özellikle bölgede Dicle ve Fırat nehirleri birleştiği için insanlar verimli topraklardan dolayı burayı medeniyet kurmak için tercih etmiştir.

Bölgede MÖ 5000-MÖ 500 arasında dünya üzerinde üstünlük kuran toplumlar ve devletler ortaya çıkmıştır. Nehirlerin akış yönüne göre Toroslar ve Bağdat arası Yukarı Mezopotamya, aşağısı ise Aşağı Mezopotamya olarak adlandırılmıştır.

Tarihin önemli uygarlıkları arasında bulunan Sümer, Babil, Akkad ve Süryani gibi uygarlıklar medeniyet kurmak için bu yeri tercih etmiştir. Bu bölgede kurulan medeniyetlerin geçmişi milattan önce 7000 yıllarına kadar dayanmaktadır.

Mısır

Milattan önce 10000 yıllarına kadar geçmişi olan Mısır, medeniyetlerin ilk kurulduğu yerlerden birisidir. Eski Mısır medeniyetleri özellikle teknoloji alanında yapmış oldukları çalışmalar ile tanınıyor. Piramitler, cam sanatı, tıp uygulamaları, matematiksel sistemler ve ilk kağıt Eski Mısır medeniyetleri tarafından bulunmuş ve kullanılmıştır. Genelde Mısır medeniyetleri tarım ile ilgilenmiş olsa da balıkçılık ve avcılık ile ilgilendikleri de biliniyor. Günümüzde her ne kadar bu bölgeler kurak olduğundan dolayı tarıma elverişli olmasa da ilgili dönemlerde aşırı derecede yeşillik alanların olduğu söyleniyor. Zaman içerisinde iklimde meydana gelen değişiklikler nedeniyle Mısır medeniyetleri Nil nehrinin kıyı kesimlerine doğru hareket etmiş ve burada yaşam sürmüştür.

Hindistan

İndus Vadisi uygarlığı olarak da anılan Antik Hindistan medeniyetleri kökleri milattan önce 4000 yıllarına kadar dayanan eski bir medeniyettir. Ondalık kesir sistemini bulan Antik Hindistan medeniyetleri matematik dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Eski Hindistan medeniyetleri uygar bir toplum yapısına sahipti. Bu yüzden diğer birçok medeniyete göre daha da gelişmiştirler. Bu yüzden arkeologlar yeni bulgular elde edebilmek adına arkeolojik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonrasında en yeni ve en son bilgilere 1999 yılında ulaşıldı.

Çin

Dünyanın en eski ve en uzun süre boyunca benliği kaybetmeden kalan medeniyeti Çin’dir. Köklerinin milattan önce 7000 yıllarına kadar dayanıyor olması Çin medeniyetlerini dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi yapmıştır. Bu eski medeniyet tarım, hayvancılık ve el sanatları ile uğraşmıştır. O döneme ait çok sayıda materyal günümüze kadar ulaşmıştır. Bilim insanları Çin medeniyetinin daha da eskilere köklerinin uzadığını ancak yazılı kaynaklar olmadığından dolayı bunları doğrulayamadıklarını belirtiyor. Bu medeniyete Shang medeniyeti de denilmektedir.

Güney Amerika

Olmec medeniyeti en eski Güney Amerika medeniyetlerinden birisi olup geçmişi milattan önce 1200 yıllarına dayanan bir medeniyettir. Güney Amerika medeniyetleri ile alakalı elde edilen bilgilere göre şehirlerinde dev heykellerin yer aldığı ancak bunların günümüze kadar ulaşamadığı kanıtlanmıştır. Bu durum Güney Amerika medeniyetlerinin el sanatları konusunda ciddi bir gelişme gösterdiklerini ifade eder. Yazı çok geç keşfedildiğinden dolayı dünyanın en eski medeniyetleri hakkındaki bilgiler duvar şekillerinden ve arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen çanak çömlek gibi gündelik eşyalardan yola çıkarak oluşturulmaktadır. Bu yüzden hiç kimse dünyanın en eski medeniyeti nedir sorusuna net bir cevap veremez.

Kaynak : bilgitimi.com/dunyanin-en-eski-medeniyetleri.html

Sosyal Medyada Paylaşın:
Kaynak:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın