Bilimsel Yöntem Basamakları

Bilimsel Yöntem Basamakları

Bilimsel yöntem, yeni bir bilgiyi bulabilmek için izlenen yöntem olarak tanımlabilir. Bilim insanları bilimsel yöntem ile bir dizi sistematik bilgiye ulaşmak ve bu bilgi birikimi ile bilimin karanlık dünyasını doğru ve güvenilir bir betimleme ile gerçekleştirmeyi amaç edinirler.

Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemler, bilimsel olarak bilgilerin kullanılmasını sağlar. Bilimsel bilginin literatüre kazandırılmasında önemli ölçüde etkilidir. Bilimsel araştırma yöntemlerinin takip edilmediğini çalışma ve araştırma konularına itibar edilmez. Bilimsel bilgiye ulaşmak için bilimsel araştırma yöntemleri izlenmelidir.

Bir bilimsel problemin çözümünde izlenecek bilimsel bir yöntemin basamakları aşağıdaki gibidir.

1. Problemin belirlenmesi:

Bilimsel yöntemin ilk aşamasıdır. Problem net ve açık bir şekilde, anlaşılır ifadelerle belirtilmelidir. Problem, deneysel olarak araştırılabilir olmalıdır.

2. Problem ile ilgili gözlem yapma ve veriler toplama:

Gözlemler ve deneyler yapılarak problemle ilgili elde edilen bilgilere veri denir. Bu aşamada veriler toplanır.

3. Hipotezler kurma:

Bir problemle ilgili önerilen geçici çözüm yoludur. İyi bir hipotez eldeki verilere uygun olmalı, soru ve tahminlere açık olmalı, veriler arasında bağlantı kurabilmelidir.

4. Deneyler tasarlayıp, hipoteze dayalı tahminlerde bulunma:

Hipoteze dayalı olarak ileri sürülen açıklamalardır. Tahmin cümlelerinin kalıbı “Eğer …….. ise …….. dir.” şeklindedir.

5. Kontrollü deneyler yapma:

Hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan deneylerdir. Kontrollü deneyde, bir probleme etki eden değişkenlerden sadece biri değiştirilip diğerleri sabit tutulur. Bu deneyde “kontrol grubu” ve “deney grubu” olmak üzere iki grup kullanılır. Kontrol grubu araştırılan özelliğin en ideal gerçekleştiği gruptur. Deney grubu ise araştırılan özelliğin denendiği gruptur.

6. Verilerden sonuç çıkartma:

Hipotezler test edilme sürecinde bazı hipotezler deneysel olarak güçlü destek bularak önem kazanırken bazılarının ise geçerli olmadığı sonucuna varılır. Kontrollü deneyler sonucu iki durum ortaya çıkar.

7. Sonuçları teori ya da yasa haline getirip duyurma:

Teori; Sürekli olarak yeni verilerle desteklenen hipotezlere teori denir. Teoriler kökleşmiş hipotezlerdir. Teoriler gerçeğe yakın olmakla birlikte çürütülebilmesi söz konusudur.

Yasa (Kanun); Bilimsel bir yasa (kanun) doğruluğu kanıtlanmış varsayımlardır. Fizik yasaları genellikle matematik bağıntılarıyla ifade edilir

Yasalar genellikle tek bir olayı açıklar, teoriler ise bir olayı ve bu olayla ilgili pek çok olayı göz önüne alır.
Sosyal Medyada Paylaşın:
Kaynak:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın